Tylko kasy online – zmiany w 2023r.

Tylko kasy online - zmiany w 2023r.

Tylko kasy online – zmiany w 2023r.

Tylko kasy online – zmiany. Nowe przepisy w 2023 r.. Do do końca 2019 r. producenci mogli oferować kasy z papierowym zapisem kopii.
Kasy z elektronicznym zapisem były w sprzedaży jedynie do końca 2022 r.
Oznacza to, że w 2023 r. kupimy już tylko kasę online (lub wirtualną).
Przedsiębiorcy – z wyjątkiem branż ustawowo zobligowanych do posiadania kas online – mogą nadal korzystać ze starych kas, aż do momentu ich wyeksploatowania. Nie muszą ich wymieniać.

Odpowiedz Ministerstwa Finansów w temacie Tyko Kasy Online – zmiany w 2023r.

Potwierdza to Ministerstwo Finansów, które szczegółowo wyjaśniło tę kwestię w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania kas online, opublikowanych na Portalu Podatkowym.

Tylko kasy online – zmiany. Kasy o zastosowaniu specjalnym z elektroniczną lub papierową formą zapisu. Co z nimi, czy i je musimy wymienić jeśli tak to kiedy ?

„W ustawie o VAT wprowadzono terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. (…) Terminy te nie ograniczają możliwości stosowania tych kas przez podatników. Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku. Wynika to, naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe. Nie ma obowiązku wymiany kas starego typu od 1 stycznia 2023 r. na kasy online”.

Kasy o zastosowaniu specjalnym.

Takie kasy w wersji nie online, pozostaną w sprzedaży o rok dłużej. Do tego czasu mogłyby uzyskać homologację Głównego Urzędu Miar. Już wydane homologacje obowiązujące do 31 grudnia 2022 zostałyby z mocy prawa przedłużone o rok.

Co to są kasy o zastosowaniu specjalnym? Reguluje to § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Są to kasy:

a) stosowane przez taksówkarzy i innych przedsiębiorców świadczących usługi transportu pasażerskiego;

b) stosowane w aptekach (z funkcją rozliczania recept refundowanych);

d) rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie;

e) stosowane w wolnych obszarach celnych lub składach celnych;

f) umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.

Tylko kasy online – zmiany w 2023r.
Przewiń na górę